Teatr Miejsce: Katarzyna Radan czyta wiersz Miłosza Kamila Manasterskiego “Odroczenie”