• E-złoty zamiast euro

    Wydaje się, że weszliśmy na drogę, na końcu której e-waluta zastąpi całkowie tradycyjne banknoty a dyskusja o przyjmowaniu lub nie przyjmowaniu euro z przyczyn technologicznych przestanie być aktualna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja w polskich podatkach. Z początku zmiany dotknęły tylko przedsiębiorców będących płatnikami VAT. To na ich barkach spoczął co miesięczny obowiązek składania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ten elektroniczny dokument zawiera informacje o wszystkich fakturach wystawionych i przyjętych przez przedsiębiorstwo. Składany jest oczywiście wyłącznie drogą elektroniczną do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Chwilę przed wprowadzeniem obowiązku JPK dla wszystkich płatników VAT Ministerstwo Finansów zażyczyło sobie, by tzw. deklaracje VAT składać również wyłącznie drogą elektroniczną. Jest to rzecz jasna rozwiązanie…