• Warto skoncentrować się na mediach

      Dekoncentracja mediów ma w tle koncepcje ich polonizacji. Budzi to zrozumiałe emocje. Biznesowe podejście wskazuje, że im większa koncentracja telewizji, radia, prasy, mediów elektronicznych i reklamy zewnętrznej w ramach jednej grupy kapitałowej oznacza korzystanie z efektu synergii, wielkości, współpracy, zwiększenie wydaności, efektywności i oszczędzaniu na kosztach zarządzania. Tyle teoria, praktyka w postaci losów spółki Agora nie potwierdza tej teorii. Poza podejściem biznesowym jest też interes publiczny. Otóż koncentracja oznacza monopolizację rynku, co w przypadku dostępu do informacji, można uznać za istotne zagrożenie. Jednak i w tym przypadku można wskazać, że tak być nie musi, są wydawcy, którzy jednocześnie wydają tytuły reprezentujące poglady lewicowe i prawicowe. Okazuje się, że teorie…