• Województwo środkowopolskie?

    Premier Mateusz Morawiecki podczas pobytu na Pomorzu mówił, że kwestia województwa środkopomorskiego jest nadal otwarta. Czy dojrzeliśmy już do korekty mapy administracyjnej Polski?   Województwo środkowopomorskie to koncepcja w której z obecnych województw pomorskiego ze stolicą w Gdańsku i zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie, zostałby wycięty centralny odcinek polskiego wybrzeża. W dużym uproszczeniu byłby to obszar dawnych województw słupskiego i koszalińskiego. Dyskusyjną kwestią jest siedziba władz województwa, ale bardziej prawdopobnym miejscem jest, nieco większy od Słupska, Koszalin. Czy nowe województwa są potrzebne na mapie Polski? Obecna liczba 16 województw jest pewnego rodzaju kompromisem. Idea reformy administracyjnej likwidującej 49 małych województw powstałych w 1975 roku, zakładała stworzenie 10 wielkich regionów na…