• Polały się łzy me czyste, rzęsite

      Dziennikarze nie są od głaskania polityków, mówienia: panie pośle, ale ma pan piękny krawat, co by pan nam dzisiaj chciał miłego powiedzieć o sobie. Nie! Dziennikarze mają obowiązek stawiać trudne pytania, drążyć, przypominać obietnice wyborcze, wypominać niekonsekwencje i nieścisłości. Politycy nie powinni liczyć na komfort w studio telewizyjnym – dziennikarz reprezentuje bowiem wyborcę, ma nie tylko prawo ale i obowiązek w jego imieniu zapytać co się dzieje, dlaczego miało być dobrze a jest źle, dlaczego mówicie o pięknych ideach, a realizacja jest wątpliwa. A polityk w takiej rozmowie, w obliczu trudnego rozmówcy, ma okazję błysnąć inteligencją, ciętą ripostą, wyjaśnić wątpliwości i obronić swoje stanowisko. Każdy występ w telewizji to…