• Jak zrepolonizować media – wersja “miękka”

      Repolonizacja mediów budzi wiele negatywnych emocji. Tymczasem repolonizacji rozumianej jako zmiany na rynku medialnym można dokonać w sposób “miękki” a jednocześnie skuteczny. Repolonizacja mediów może odbywać się na wiele sposobów. Najmniej kontrowersyjne byłoby wzmocnienie pozycji mediów narodowych oraz wsparcie dla nowych, czy już istniejących, rozwijających się projektów medialnych. Po pierwsze – Media Narodowe. Repolonizacja mediów powinna oznaczać większe wsparcie dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Nie chodzi o jeszcze bardziej spektakularne studia emisyjne ani jeszcze bardziej efektowne rozrywkowe show. Warto zmniejszyć dystans pomiędzy nadawcą państwowym a jego odbiorcą.  Obecna struktura oddziałów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej odpowiada mniej więcej liczbie województw. Sama liczba województw jest dyskusyjna i poddawana jest…