• Casus Ciechanowskich Zeszytów Literackich. Czas na patriotyzm kulturalny

      Od 20 lat ukazują się Ciechanowskie Zeszyty Literackie. Jubileusz pisma był świętowany podczas XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji ważnego ogólnopolskiego wydarzenia literackiego. Jak mało kto potrafię docenić istnienie i formę Ciechanowskich Zeszytów Literackich. W ciągu ostatniego dwudziestolecia podjąłem trud powołania trzech różnych pism literackich i społeczno-kulturalnych. Wydanie pierwszego numeru każdego z nich było okupione ogromnym wysiłkiem – wszak pismo trzeba wymyślić począwszy od tytułu, zebrać redakcję i autorów, opracować zawartość, zaprojektować szatę graficzną. Kiedy praca ta przynosiła upragniony sukces świętowaliśmy z przyjaciółmi pierwszy numer, planowaliśmy w redakcji poprawki do kolejnego i… Kolejny numer już się nie ukazywał. Z różnych powodów. A to praca ekipy redakcyjnej okazała się słomianym zapałem, a…