• Województwo środkowopolskie?

    Premier Mateusz Morawiecki podczas pobytu na Pomorzu mówił, że kwestia województwa środkopomorskiego jest nadal otwarta. Czy dojrzeliśmy już do korekty mapy administracyjnej Polski?   Województwo środkowopomorskie to koncepcja w której z obecnych województw pomorskiego ze stolicą w Gdańsku i zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie, zostałby wycięty centralny odcinek polskiego wybrzeża. W dużym uproszczeniu byłby to obszar dawnych województw słupskiego i koszalińskiego. Dyskusyjną kwestią jest siedziba władz województwa, ale bardziej prawdopobnym miejscem jest, nieco większy od Słupska, Koszalin. Czy nowe województwa są potrzebne na mapie Polski? Obecna liczba 16 województw jest pewnego rodzaju kompromisem. Idea reformy administracyjnej likwidującej 49 małych województw powstałych w 1975 roku, zakładała stworzenie 10 wielkich regionów na…

  • Czy Kalisz będzie perłą turystyki?

      Kalisz – najstarsze i jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Miasto wielu zabytków i atrakcji dla turystów, o których w ogóle nie zabiega… Kalisz, blisko 110 tys. miasto w Wielkopolsce. Wymienone przez starożytnego geografa Klaudiusza Ptolemeusza na Szlaku Bursztynowym jako Calisia niedawno 0bchodziło 1850-lecie istnienia. W średniowieczu ośrodek polityczny, administracyjny i handlowy, jedna z najstarszych gmin żydowskich. Stolica księstwa w czasach rozbicia dzielnicowego, później stolica województwa przez ponad pół wieku. Rozwijał się szybko jako miasto graniczne Królestwa Kongresowego. Zniszczony bestialsko przez Prusaków podczas I wojny światowej, podniósł się z ruin. W III Rzeczypospolitej, położony w środku trójkąta między wielkimi miastami – Poznaniem, Łodzią i Wrocławiem (do każdego z nich…