Sergey Glovyuk czyta wiersz Miłosza Kamila Manasteskiego w przekładzie na j. rosyjski

Nagranie z promocji antologii poezji polskiej IZ WIEKA W WIEK wydanej w Moskwie w 2011 r.
Prezentacja polska odbyła się w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie. Wiersz Miłosza Kamila Manasterskiego “Sztuka czytania” w przekładzie na język rosyjski czyta redaktor antologii Sergey Glovyuk. Spotkanie prowadzi Aleksander Nawrocki.