Miłosz Kamil Manasterski: Złote i czerwone / 黄与红

Po raz pierwszy w historii premierowa dwujęzyczna publikacja poetycką w języku polskim i chińskim – poetycki zapis podróży do Chin pod patronatem Ambasadora ChRL w Polsce. Wydawnictwo Astra / Łódź / Beijing 2010