Miłosz Kamil Manasterski “Notebook Norwida”

“Notebook Norwida” w tysięcznym nakładzie w ciągu miesiąca zniknął z Empików i księgarń. To prawdopodobnie jeden z najlepszych wyników sprzedaży książek poetyckich. Tom ukazał się w serii “Biblioteka Poezji dzisiaj” w roku 2009. W tym samym roku Miłosz Kamil Manasterski otrzymał stypendium w Paryżu – jako nagrodę dla młodego poety miesięcznika “Poezja dzisiaj” oraz zaproszenie do podróży do Chin.

“Notebook Norwida” jest z jednej strony wyborem wierszy podsumowującym dotychczasową twórczość poetycka Manasterskiego, jednak zawiera dużą ilość premierowych utworów (mniej więcej 3/4 treści). Taki sposób konstrukcji wzbudził zainteresowanie krytyki. Autor połączył wiersze już publikowane z cyklami nowych utworów. W “Notebooku Norwida” znajdują się zarówno wiersze osobiste i liryczne, jak i będące obserwacją codzienności, do czego Manasterski przyzwyczaił w poprzednich tomach. Książkę otwiera cykl poświęcony życiu w korporacji a dokładnie miłości rozwijającej się w niesprzyjających warunkach korporacyjnych biur. W cyklu tym znalazły się wiersze nagrodzone Grande Prix Konkursu Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tom zamykają wiersze o literatach i literaturze. W całym tomie jest wiele wierszy nagradzanych na konkursach literackich, każdy utwór wcześniej był już publikowany w antologiach lub w prasie literackiej.

“Notebook Norwida” sprzedał się w brawurowym tempie niemal wyłącznie za sprawą promocji w “Poezji dzisiaj”. Prezentacje poetyckie odbyły się w kilku wybranych prestiżowych lokalizacjach m.in. Domu Literatury, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Centrum Kultury w Gdyni. Książka była także prezentowana w ramach rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida w miejscu jego urodzenia w Dąbrówce k. Radzymina.