KCI TV: Złote i czerwone w Kutnie

Fragment wiadomości telewizji KCI TV poświęcony spotkaniu poetyckiemu “Złote i czerwone” zorganizowanemu przez Kutnowski Dom Kultury z udziałem Miłosza Kamila Manasterskiego i Zbigniewa Milewskiego. Organizator: Artur Fryz.