Милош Камил Манастерски: Зад прозореца градче – książka w języku bułgarskim

Милош Камил Манастерски е роден през 1977 г. в гр. Калиш. Той е поет, прозаик, културен администратор. Главен редактор е на списанието на полските литератори, член е на управителния съвет на Съюза на полските литератори. От 2002 г. работи в Културния Дом в Ломянки. Реализира цикъл от срещи „На покрива в Ломянки”, по времето на които представя творчеството на най-добрите полски поети.
 Издал е стихосбирките: „Zasady gry”, „Sztuka czytania”, „Spa”, „Portfolio”, „Notebook Norwida”, „Złote i czerwone” – двуезична книга – превод на китайски език – Ю Шан.
Превеждан е на руски, китайски, виетнамски и словашки. Занимава се с популяризация на поезията и четенето сред младите хора, специализира се в мултимедийни авторски срещи.